Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 27 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
5441021800608
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (Hộ gia đình và nhóm).
 • TRỊNH VĂN NIỆM (070069718)
 • - Ngày nộp: 28/12/2018 11:04:52
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2018 11:04:52
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2019 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2018 10:13:54
  Hồ sơ 5441021800608 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
2
544120180030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • BÀN VĂN KHÁCH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:50
  Hồ sơ 544120180030 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
3
544120180031
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • ĐINH VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:13
  Hồ sơ 544120180031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
4
544120180029
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • TẠ NGỌC VINH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:23:15
  Hồ sơ 544120180029 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
5
5441231800197
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • NGUYỄN THỊ THỔ
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:34:47
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:34:47
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:34:47
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:28:39
  Hồ sơ 5441231800197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
6
5441231800198
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • NÔNG THỊ HẢO
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:36:13
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:36:13
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:36:13
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:28:22
  Hồ sơ 5441231800198 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
7
5441231800199
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • CHU THỊ SƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:37:49
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:37:49
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:37:49
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:28:05
  Hồ sơ 5441231800199 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
8
5441231800200
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • TRƯƠNG HOÀNG HÓA
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:40:56
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:40:56
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:40:56
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:27:46
  Hồ sơ 5441231800200 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
9
5441231800201
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • HOÀNG THỊ DUYÊN
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:45:04
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:45:04
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:45:04
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:27:29
  Hồ sơ 5441231800201 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
10
5441231800204
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • NÔNG VĂN SƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:48:28
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:48:28
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:48:28
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:27:11
  Hồ sơ 5441231800204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
11
5441231800205
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (Xã Phù Lưu).
 • HOÀNG THỦ ĐÔ
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:50:25
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:50:25
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 08:50:25
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:26:52
  Hồ sơ 5441231800205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
12
5441231800206
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (Xã Phù Lưu).
 • HOÀNG VĂN NĂM
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:52:21
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:52:21
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 08:52:21
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:26:27
  Hồ sơ 5441231800206 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
13
5441231800207
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (Xã Phù Lưu).
 • VI THỊ NGHI
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:53:39
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:53:39
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 08:53:39
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:26:07
  Hồ sơ 5441231800207 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
14
5441231800208
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (Xã Phù Lưu).
 • HOÀNG XUÂN TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:55:37
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:55:37
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 08:55:37
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:25:49
  Hồ sơ 5441231800208 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu
15
5441231800209
 • - Về việc: Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Phù Lưu).
 • KHỔNG THỊ VÂN
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 08:56:56
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 08:56:56
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 08:56:56
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 07:25:30
  Hồ sơ 5441231800209 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phù Lưu