Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
5441211800002
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • HOÀNG VĂN GIAI
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 11:24:59
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 11:24:59
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 07:47:31
  Hồ sơ 5441211800002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên
2
5441211800003
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • TƯỚNG VĂN GIÀNG
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 11:32:10
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 11:32:10
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 07:46:57
  Hồ sơ 5441211800003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên
3
544120180030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • BÀN VĂN KHÁCH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:50
  Hồ sơ 544120180030 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
4
544120180031
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • ĐINH VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:13
  Hồ sơ 544120180031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
5
544120180029
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • TẠ NGỌC VINH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:23:15
  Hồ sơ 544120180029 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
6
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:13
  Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
7
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:03
  Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
8
5441191800006
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Thị trấn Tân Yên).
 • NHỮ VĂN THANH
 • - Ngày nộp: 19/09/2018 08:19:26
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2018 08:19:26
 • - Ngày dự kiến trả: 25/09/2018 08:19:26
 • - Ngày có kết quả: 20/09/2018 09:36:21
  Hồ sơ 5441191800006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Tân Yên Hàm Yên
9
5441191800007
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Thị trấn Tân Yên).
 • BÙI VIẾT MẠNH
 • - Ngày nộp: 19/09/2018 08:24:42
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2018 08:24:42
 • - Ngày dự kiến trả: 25/09/2018 08:24:42
 • - Ngày có kết quả: 20/09/2018 09:36:04
  Hồ sơ 5441191800007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Tân Yên Hàm Yên
10
5441021800399
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Tiếp nhận từ UBND huyện).
 • MẠC THỊ HIỆN
 • - Ngày nộp: 19/09/2018 15:53:59
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2018 15:53:59
 • - Ngày dự kiến trả: 24/09/2018 15:53:59
 • - Ngày có kết quả: 20/09/2018 09:35:48
  Hồ sơ 5441021800399 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
11
5441021800400
 • - Về việc: Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Tiếp nhận từ UBND huyện).
 • HOÀNG VĂN PHÚ
 • - Ngày nộp: 19/09/2018 15:54:44
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2018 15:54:44
 • - Ngày dự kiến trả: 24/09/2018 15:54:44
 • - Ngày có kết quả: 20/09/2018 09:35:32
  Hồ sơ 5441021800400 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
12
544121170024
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • ĐẶNG THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:26:14
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:34:14
  Hồ sơ 544121170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên
13
544121170025
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • TRẦN THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:30:22
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:27:07
  Hồ sơ 544121170025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên
14
544121170026
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • NGUYỄN VĂN HIỂN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:33:21
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:33:21
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:33:21
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:26:52
  Hồ sơ 544121170026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên
15
544121170027
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • BÀN THỊ XUẨN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:34:20
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:34:20
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:34:20
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:26:35
  Hồ sơ 544121170027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên