Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
544120170068
 • - Về việc: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Xã Bình Xa).
 • TÀO THỤ
 • - Ngày nộp: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày tiếp nhận: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày dự kiến trả: 13/12/2017 16:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:28:44
  Hồ sơ 544120170068 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Xa
2
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:13
  Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
3
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:03
  Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
544102182938
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • TÔ VĂN HUY (070883579)
 • - Ngày nộp: 22/05/2018 15:59:06
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2018 15:59:06
 • - Ngày dự kiến trả: 24/05/2018 15:59:06
 • - Ngày có kết quả: 23/05/2018 16:56:46
  Hồ sơ 544102182938 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
5
544102182718
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • ĐỖ BÌNH NGHỊ (070646849)
 • - Ngày nộp: 18/05/2018 08:43:56
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2018 08:43:56
 • - Ngày dự kiến trả: 22/05/2018 08:43:56
 • - Ngày có kết quả: 21/05/2018 10:23:44
  Hồ sơ 544102182718 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
6
544121170024
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • ĐẶNG THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:26:14
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:34:14
  Hồ sơ 544121170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
7
544121170025
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • TRẦN THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:30:22
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:27:07
  Hồ sơ 544121170025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
8
544121170026
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • NGUYỄN VĂN HIỂN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:33:21
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:33:21
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:33:21
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:26:52
  Hồ sơ 544121170026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
9
544121170027
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • BÀN THỊ XUẨN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:34:20
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:34:20
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:34:20
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:26:35
  Hồ sơ 544121170027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
10
544121170028
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • PHẠM VĂN KHẢI
 • - Ngày nộp: 15/12/2017 07:57:50
 • - Ngày tiếp nhận: 15/12/2017 07:57:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 07:57:50
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:26:21
  Hồ sơ 544121170028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
11
544121170029
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • NGUYỄN VĂN LƯỢNG
 • - Ngày nộp: 15/12/2017 08:06:06
 • - Ngày tiếp nhận: 15/12/2017 08:06:06
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 08:06:06
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:25:49
  Hồ sơ 544121170029 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
12
544121170030
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • LƯƠNG THỊ BẢY
 • - Ngày nộp: 15/12/2017 09:19:48
 • - Ngày tiếp nhận: 15/12/2017 09:19:48
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 09:19:48
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:22:19
  Hồ sơ 544121170030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
13
544102182542
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • MA VĂN CHÂN (070863436)
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 14:43:20
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 14:43:20
 • - Ngày dự kiến trả: 18/05/2018 14:43:20
 • - Ngày có kết quả: 17/05/2018 16:03:39
  Hồ sơ 544102182542 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
14
544102182573
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • NGUYỄN VĂN HỒNG (013433561)
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 15:19:56
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 15:19:56
 • - Ngày dự kiến trả: 18/05/2018 15:19:56
 • - Ngày có kết quả: 17/05/2018 16:03:25
  Hồ sơ 544102182573 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
15
544102182643
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HOÀNG DUY PHONG (070771362)
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:23:12
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:23:12
 • - Ngày dự kiến trả: 21/05/2018 09:23:12
 • - Ngày có kết quả: 17/05/2018 16:03:09
  Hồ sơ 544102182643 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên