Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 24 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
544120170068
 • - Về việc: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Xã Bình Xa).
 • TÀO THỤ
 • - Ngày nộp: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày tiếp nhận: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày dự kiến trả: 13/12/2017 16:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:28:44
  Hồ sơ 544120170068 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
2
544120180030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • BÀN VĂN KHÁCH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:50
  Hồ sơ 544120180030 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
3
544120180031
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • ĐINH VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:13
  Hồ sơ 544120180031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
4
544120180029
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • TẠ NGỌC VINH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:23:15
  Hồ sơ 544120180029 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
5
544102185035
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • PHẠM THỊ ÁNH (070693469)
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 08:55:34
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 08:55:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/07/2018 08:55:34
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2018 10:11:12
  Hồ sơ 544102185035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
6
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:13
  Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
7
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:03
  Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
8
544102184856
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • NGUYỄN HỒNG QUÂN (070631009)
 • - Ngày nộp: 25/06/2018 16:41:59
 • - Ngày tiếp nhận: 25/06/2018 16:41:59
 • - Ngày dự kiến trả: 27/06/2018 16:41:59
 • - Ngày có kết quả: 27/06/2018 08:08:50
  Hồ sơ 544102184856 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
9
544102184675
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • KHỔNG VŨ HÙNG (070554048)
 • - Ngày nộp: 22/06/2018 10:06:55
 • - Ngày tiếp nhận: 22/06/2018 10:06:55
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 10:06:55
 • - Ngày có kết quả: 25/06/2018 11:30:35
  Hồ sơ 544102184675 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
10
544102187612
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • ĐỖ NGỌC GIANG (070445755)
 • - Ngày nộp: 18/07/2018 16:33:00
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2018 16:33:00
 • - Ngày dự kiến trả: 20/07/2018 16:33:00
 • - Ngày có kết quả: 19/07/2018 14:35:09
  Hồ sơ 544102187612 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
11
544102187308
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • TRƯƠNG VĂN KIM (070758601)
 • - Ngày nộp: 17/07/2018 15:20:20
 • - Ngày tiếp nhận: 17/07/2018 15:20:20
 • - Ngày dự kiến trả: 19/07/2018 15:20:20
 • - Ngày có kết quả: 19/07/2018 08:09:52
  Hồ sơ 544102187308 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
12
544102187311
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • ĐÀO VĂN CƯỜNG (070766302)
 • - Ngày nộp: 17/07/2018 15:24:01
 • - Ngày tiếp nhận: 17/07/2018 15:24:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/07/2018 15:24:01
 • - Ngày có kết quả: 19/07/2018 08:09:33
  Hồ sơ 544102187311 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
13
544102187315
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HOÀNG THỊ OANH (070732116)
 • - Ngày nộp: 17/07/2018 15:33:31
 • - Ngày tiếp nhận: 17/07/2018 15:33:31
 • - Ngày dự kiến trả: 19/07/2018 15:33:31
 • - Ngày có kết quả: 19/07/2018 08:09:18
  Hồ sơ 544102187315 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
14
544121170024
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • ĐẶNG THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:26:14
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:34:14
  Hồ sơ 544121170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên
15
544121170025
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • TRẦN THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:30:22
 • - Ngày có kết quả: 18/12/2017 08:27:07
  Hồ sơ 544121170025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Dân Hàm Yên