Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
2
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
3
544102170334
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • TRẦN THỊ HỒNG BẮC (070946405)
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 09:02:17
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 09:02:17
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 09:02:17
 • Hồ sơ 544102170334 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
4
544102170335
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • TRẦN THỊ NHUNG (071024492)
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 09:05:13
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 09:05:13
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 09:05:13
 • Hồ sơ 544102170335 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
5
544102170331
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HOÀNG MINH (070612504)
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 07:39:54
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 07:39:54
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 07:39:54
 • Hồ sơ 544102170331 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
6
544102170332
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • PHẠM THỊ HIÊN (070571755)
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 07:44:07
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 07:44:07
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 07:44:07
 • Hồ sơ 544102170332 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
7
544102170333
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • CHU THỊ THỰC (070623938)
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 07:46:04
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 07:46:04
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 07:46:04
 • Hồ sơ 544102170333 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
8
544102170288
 • - Về việc: Đề nghị thẩm định dự toán công trình: Duy tu tuyến đường nội đồng thôn Làng Vai, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
 • ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH DÂN
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 13:32:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 13:32:48
 • - Ngày dự kiến trả: 21/11/2017 13:32:48
 • Hồ sơ 544102170288 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
9
544102170304
 • - Về việc: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
 • NGUYỄN ĐÌNH PHÚC (070454082)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 07:54:35
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 07:54:35
 • - Ngày dự kiến trả: 21/11/2017 07:54:35
 • Hồ sơ 544102170304 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên