Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 29 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
544120170068
 • - Về việc: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Xã Bình Xa).
 • TÀO THỤ
 • - Ngày nộp: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày tiếp nhận: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày dự kiến trả: 13/12/2017 16:30:00
 • Hồ sơ 544120170068 đã giải quyết trể hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Xa
2
544102170313
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
 • NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 09/11/2017 10:12:50
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2017 10:12:50
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 10:12:50
 • Hồ sơ 544102170313 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
3
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
5
544102170318
 • - Về việc: Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng CT: Duy tu bảo dưỡng công trình đường bê tông thôn Đồng Lường - Đèo Ảng, xã Bình Xa.
 • TRƯƠNG HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 07:52:26
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 07:52:26
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 07:52:26
 • Hồ sơ 544102170318 đã giải quyết trể hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
6
544102170354
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) công trình: Biển quảng cáo thương mại tấm lớn VNPT.
 • TRẦN HẢI DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 11:05:35
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 11:05:35
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 12:00:00
 • Hồ sơ 544102170354 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
7
544102180080
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • PHẠM THỊ XUÂN (070664932)
 • - Ngày nộp: 23/02/2018 07:43:13
 • - Ngày tiếp nhận: 23/02/2018 07:43:13
 • - Ngày dự kiến trả: 27/02/2018 07:43:13
 • Hồ sơ 544102180080 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
8
544102180078
 • - Về việc: Thủ tục thay đổi tên
 • HOÀNG VĂN OÁNH (071054677)
 • - Ngày nộp: 22/02/2018 08:48:40
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2018 08:48:40
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 07:30:00
 • Hồ sơ 544102180078 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
9
544102180079
 • - Về việc: Thủ tục cải chính chữ đệm cho Nguyễn An Duy
 • NGUYỄN VĂN DŨNG (070230990)
 • - Ngày nộp: 22/02/2018 10:04:55
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2018 10:04:55
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 07:30:00
 • Hồ sơ 544102180079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
10
544120180025
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai tử (Xã Bình Xa).
 • NGUYỄN VĂN SẢNH
 • - Ngày nộp: 07/02/2018 15:31:57
 • - Ngày tiếp nhận: 07/02/2018 15:31:57
 • - Ngày dự kiến trả: 09/02/2018 14:31:57
 • Hồ sơ 544120180025 đã giải quyết trể hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Xa
11
544120180026
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • DƯƠNG ĐÌNH DŨNG
 • - Ngày nộp: 12/02/2018 09:37:01
 • - Ngày tiếp nhận: 12/02/2018 09:37:01
 • - Ngày dự kiến trả: 14/02/2018 08:37:01
 • Hồ sơ 544120180026 đã giải quyết trể hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Xa
12
544102170404
 • - Về việc: Cấp giấy phép kinh doanh (đại lý bán lẻ) rượu
 • NGUYỄN THỊ HIỀN (070494704)
 • - Ngày nộp: 15/12/2017 09:19:20
 • - Ngày tiếp nhận: 15/12/2017 09:19:20
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:19:20
 • Hồ sơ 544102170404 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
13
544121170024
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • ĐẶNG THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:26:14
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:26:14
 • Hồ sơ 544121170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
14
544121170025
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • TRẦN THỊ NẠN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:30:22
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:30:22
 • Hồ sơ 544121170025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân
15
544121170026
 • - Về việc: Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Xã Minh Dân).
 • NGUYỄN VĂN HIỂN
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 15:33:21
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 15:33:21
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 15:33:21
 • Hồ sơ 544121170026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Minh Dân